Stranice Ankete kao i aplikacija su u izradi. Na raspolaganju , za sada, je jednostavna anketa.
Možete naručiti za 5,00 € + pdv.


Jednostavno integrirate u Vašu stranicu. Ili prikažete link na anketu.

Javite se, pošaljite kratki opis i opcije ankete, te fotografiju ankete za FB status. Uplatite na račun Astrum d.o.o.-a 5,00 €+pdv (=6,25 €) i šaljemo Vam link na anketu. Potrebni su i Vaši podaci za račun (ime, naziv, adresa, pošta te OIB ukoliko se radi o pravnoj osobi)

KONTAKTIRAJTE NAS I NARUČITE

Kako integrirati u Vašu stranicu ?

<div id="anketeastrumid">  </div>; 

<script> 
$("#anketeastrumid").html(`<object data="https://astrum.hr/anketa?sru=ZGFtaXIua2xhcmljQGFzdHJ1bS5ociYx"/>`);
$("#anketeastrumid").css("overflow","hidden");
$("#anketeastrumid").css("margin-top","10px");
</script>;

<style>
object {width: 20%; min-height:500px;}
</style> 

<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
</head>

PRIMJER INTEGRACIJE
naravno, dimenzije i pozicije mogu se mijenjati