A. Šenoe 27, Sigetec
42230 Ludbreg -HR

OIB : 79435261200

Tel : +385(0)42-816-002
Fax: +385(0)42-300-004
gsm:+385(0)98-267-067

web: www.astrum.hr

e-mail info: astrum@astrum.hr

Programer, projektant informacijskih sistema , direktor
Damir Klarić , damir.klaric@astrum.hr

Programer - projektant , Aleksandar Đura
, adjura@astrum.hr


Osoba za kontakt :
Damir Klarić, damir.klaric@astrum.hr , proj.inf.sist., direktor

Astrum, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ludbreški Sigetec, A.šenoe 27, Ludbreg, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa 070002910. Temeljni kapital od 19000,00 kn upisan je u cjelosti. Članovi uprave društva : Damir Klarić. Transakcijksi račun : HR4123400091100210448 , Privredna banka Zagreb
tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - internet razvoj