+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina -    osnovna sredstva
+Proizvodnja
+Obračun kamata


 


Nudimo vam sljedeća programska rješenja:

IPS Trgovinsko poslovanje

     IPS “Trgovinsko Poslovanje” namjenjen je poduzećima koja se bave trgovinom te kojima je glavni cilj povećanje konkurentske prednosti povećanjem obujma poslovanja metodom povećanja brige i uslužnosti prema vlastitim kupcima ili klijentima, korištenjem suvremene informacijske tehnologije koja je integrirana u naš informacijski sustav “TRGOVINSKO POSLOVANJE”

IPS Financijsko poslovanje

     Poslovni modul financijsko knjigovodstvo dio je poslovnog sistema sa centralnom bazom podataka. Više poslovnih događaja knjiži se automatski, prema pripremljenim predlošcima. Ostaje više vremena za kontrolu te izrade i analize željenih izvještaja, bilanci, raznih rekapitulacija informativnih poslovnih izvještaja koje unaprijeđuju poslovanje.

Expedit-Win sustav za potporu kataloškoj prodaji

     Ekspedit-Win je robusni software kojim je informatiziran i zaokružen poslovni proces kataloške prodaje. Namjenjen je poduzecima koja se bave kataloškom i oglasnom prodajom te slanjem narucenih artikala poštom ili dostavnim servisima. U software su ugradene CRM komponente koje omogucuju prikupljanje, analizu i obradu karakteristika kupaca.


IPS - Kameni agregati

     IPS KAMENI AGREGATI je software za obradu podataka kontrole kvalitete proizvedenih razlicitih agregata raznih frakcija na separacijama. Kontrolna mjerenja ispituju se prema odredenim normama i standardima.


IPS 'Kontrola protoka i distribucija'

     Navedeni IPS je informacijski sustav za podršku praćenja prolaska vode ili druge mjerljive materije.


IPS Poslovanje sudova

     IPS je informacijski sustav za podršku praćenja sudskih kontovnika prema sudskim procesima  i svih koji u njemu učestvuju uz poseban naglasak na kontrolu pologa optuženika, osuđenika, jamstava, i drugih materijalnih i novčanih pologa, vezano uz mjesta pologa.

 tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - Internet razvoj