+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje - blagajnaZa sve dodatne informacije molimo Vas obratite se na telefonske brojeve poduzeća 042-816-002,
fax: 042-300-004,
gsm: 098-267-067,
e-mail: astrum@astrum.hr
gdje će Vam naši stručnjaci odgovoriti na Vaša pitanja.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IS Dugotrajna imovina - osnovna sredstva

Evidencija dugotrajne imovine ili osnovnih sredstava.

IS Dugotrajna imovina specijalizirani je programski proizvod i veoma koristan alat u računovodstvenom sistemu poduzeća za evidenciju i katalogizaciju dugotrajne imovine ( osnovnih sredstava)

Pregledna i funkcionalna evidencija dugotrajne imovine poduzeća veoma je bitna jer u većini poduzeća dugotrajna imovina ima visok udio u ukupnoj vrijednosnoj strukturi sredstava. Pojedine stvari iz dugutrajne imovine mogu se isticati svojim individualnom vrijednošću jer su npr. postrojenja i objekti po pojedinačnoj vrijednosti znatno skuplji od pojedinačne vrijednosti drugih vrsta sredstava. Već sama ta činenica ističe potrebu i nužnost organiziranja kvalitetne analitičke evidencije dugotrajne imovine. Racionalno upravljanje dugotrajnom imovinom i donašanje poslovne politike ne da se zamisliti bez isto tako racionalne organizacije analitičke evidencije dugotrajne imovine. Kvalitetno upravljanje dugotrajnom imovinom može biti i fini regulator između troškova i dobiti.

Evidencija dugotrajne imovine, dio je cjelovitog poslovnog sistema SPIR (poslovni software) , razvijenog u Astrum-u . Prati se preko matičnih podataka sredstava, kao i preko prometnih financijskih podataka poslovnih događaja tokom poslovne godine koji utječu na nabavnu vrijednost, ispravak i sadašnju vrijednost imovine, na točno određeni dan.

Matični podaci :

U matičnim podacima sadržani su svi relevantni opisni, datumski i tehnički podaci koji opisuju neko sredstvo te način njegovog vođenja i obračuna amortizacije. Svako sredstvo ima svoju nomenklaturnu skupinu sa stopom amortizacije, kontom te načinima obračuna i vođenja. Sredstvo se može pratiti po poslovnoj jedinici, zgradi, sobi, djelatniku koji ga zadužuje, dobavljaču . Također možete unjeti podatak o posto osnovice koja se može uzeti za obračun (npr. kod obračuna amortizacije za automobile).

Prometne promjene :

Na matične podatke vezani su prometni financijski podaci za neko osnovno sredstvo. Tokom godine moguće je knjižiti poslovne promjene s datumom događaja, na određenom sredstvu kao što su npr. povečanje vrijednosti, smanjenje vrijednosti, otuđenje, prodaja, rashod, pokvareno, stavljanje izvan upotrebe, ispravak knjiženja itd. Ovakve prometne promjene na pojedinoj dugotrajnoj imovini možete sami definirati u šifarniku prometnih promjena, te također i način kako se pojedina prometna promjena tretira. Amortizacija će biti izračunata s odgovarajućim datum povečanja, smanjenja ili izlaska sredstva iz upotrebe. Prometni podaci vidljivi su u izvještajima od datuma do datuma odnosno kroz sve poslovne godine za koje vodite dugotrajnu imovinu. Unos prometnih i matičnih podataka veoma je jednostavan i brz te pregledan . Prilikom unosa matičnih podataka možete odmah knjižiti i prometne podatke, ali to možete učiniti i naknadno. Uz postojeće izvještaje prometnih promjena za Vas brzo možemo izraditi i izvještaje prilagođene Vašim željama ili potrebama.

Početak obračuna amortizacije:

Početak obračuna, prilikom prijave novog osnovnog sredstva koje ulazi u upotrebu, automatski se stavlja na prvi u idućem mjesecu . Datum možete i promjeniti. Ukoliko se radi o osnovnom sredstvu čiji vijek trajanja je veći od 15 godina program to automatski prepoznaje te stavlja datum početka obračuna u prvi prvi iduće godine. Svaki datum početka obračuna možete promjeniti.

Obračuni amortizacije :

Obračun amortizacije odvija se od unesenog datuma do unesenog datuma, sa vrstom dokumenta temeljnica - obračun amortizacije, tako da obračun amortizacije možemo dobiti periodički kroz cijelu godinu. Obračun možemo vršiti bilo kada i na taj način napraviti plan (projekciju) amortizacije, kao izvršiti ispodgodišnje amortizacije, te po želji možemo i snimiti podatke obračuna, i vršiti usporedbe plana i stvarne amortizacije za žečjeni period. Kod godišnjeg obračuna amortizacija se knjiži u kartice osnovnih sredstava i na taj način povečava ispravak vrijednosti i smanjuje sadašnju vrijednost imovine. Izvještaji amortizacije su - stanje nakon obračuna, detaljni obračun, izuzeta iz obračuna (zbog raznih razloga), obračun po amortizacijskim skupinama, kontima, poslovnim jedinicama, temeljnica amortizacije, prema novonabavljenim sredstvima, te je moguće izraditi izvještaje u drugim kombinacijama prema vašim potrebama

Obračun amortizacije kod promjena nabavnih vrijednosti tokom godine :

Pojedinom osnovno sredstvu tokom godine može se smanjivati ili povečavati vrijednost (što knjižimo preko šifriranih prometnih promjena). Naprimjer ukoliko ste nabavili računalo za 5000,00 kn 15.3.2008. ,a za neko vrijeme ste ga povečali sa dodatnom memorijom i hard diskom te priključili skener na njega sve skupa u vrijednosti 2000,00 kn na datum 25.7.2008 tom osnovnom sredstvu povečali smo vrijednost za 2000,00 kn. Uz to što u programu možete nabrojiti sve sastavne dijelove osnovnog sredstva program za osnovicu obračuna amortizacije uzima povečanu vrijednost i to od datuma 1.8.2008 te obračuna amortizaciju na tu vrijednost. Na ispisu detaljnog obračuna amortizacije vide se svi datumi, osnovice i amortizacija tako obračunatog sredstva.

Nomenkaturne grupe :

Nomenklaturne grupe je šifarnik nomenklaturnih grupa u kojima su definirani načini i parametri obračuna za pojedinu grupu osnovnih sredstava. Služe nam da preglednije i preciznije grupiramo vrste dugotrajne imovine . U nomenklaturnu grupu možemo prijaviti konto , šifru amortizacijske grupe, da li se amortizacija obračunava ili ne, da li amortizirana sredstva ulaze u osnovicu (zemljište...) i ostali potrebni parmetri .
Osnovna sredstva ili dugotrajnu imovinu možemo razvrstati u šifarnik nomenklaturnih grupa, te prilikom ispisa dobiti pregledne izvještaje na više načina.

Kartice dugotrajne imovine :

Za svako osnovno sredstvo kroz više godina (od početka evidencije) možemo dobiti pregledno ispisanu karticu osnovnog sredstva sa podacima i vrijednostima svih prometnih promjena koje su se pojavile na tom osnovnom sredstvu, do željenog datuma. U slučaju da tražimo ispis stanja osnovnih sredstava na neki prijašnji datum, a neko osnovno sredstvo je poslije izišlo iz upotrebe, pomoću datuma stanja možemo vidjeti na izvještaju i takvo osnovno sredstvo.

Inventura dugotrajne imovine :

Inventura dugotrajne imovine može se učiniti na više različitih načina : unosom pronađenih razlika , unosom pronađenih količina osnovnih sredstava.
Inventurne liste mogu se izlistati prema prostorijama i na taj način popisati pronađene količine.
Ukoliko prije same inventure napravimo pripremu inventure možemo, prilikom unosa unositi samo pronađene razlike te na taj način mnogo smanjiti vrijeme rada. Program obračuna inventurne razlike te ispiše viškove i manjkove. Postoji mogučnost ispisa bar code naljepnica koje se mogu naljepiti na osnovna sredstva . Na taj način možemo popis uraditi i pomoču skenera koristeći laptop, neki mobilni uređaj ili data kolektor.

Podržane informacije o dugotrajnoj imovini :

*Informacije o stanju i kretanju sredstava dugotrajne imovine i njihovih izvora (nabava, prodaja, rashod, prijenos, štete, poklonjena, posuđena, otuđena itd. iz vlastitog šifarnika)

*Informacije o strukturi sredstava dugotrajne imovine (prema kontnom planu, prema nomenklaturi sredstava, prema stupnju otpisanosti, prema funkcionalnosti

*Informacije o statusu (izvan funkcije, aktivno....)

*Tehničke informacije i podaci

*Informacije o amortizaciji dugotrajne imovine (sa nabavnim i sadašnjim vrijednostima) analitički i sintetički na mnogo različito grupiranih i selektiranih načina

*Informacije o financijskom i količinskom stanju dugotrajne imovine po mjestima troška, zgradama, sobama, zaduženjima


Za sve informacije oko funkcija, instalacije i implementacije
IS " Dugotrajna imovina " javite se na naše kontaktne
informacije.

osoba za kontakt : Damir Klarić

tel: 042-816-002 ,
mob: 098-267-067,
fax: 042-300-004

e-mail : Astrum d.o.o.
tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - Internet razvoj