+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje - blagajna 


IPS 'Kontrola protoka i distribucija'

     Navedeni IPS je informacijski sustav za podršku praćenja prolaska vode ili druge mjerljive materije.

IPS omogućuje:

  • potpunu kontrolu protoka kroz distributivni sistem
  • arhiviranje i praćenje podataka prema mnoštvu mjernih mjesta u sistemu
  • kontrolu i alarmiranje u slučaju veće ili manje potrošnje od normale
  • višegodišnje usporedbe podataka prema mjernim mjestima ili kompletnoj distribuciji
  • pregledne grafičke crteže sa potrošnjom i usporedbama kroz periode
  • pojednostavljena analiza planiranja potrošnje (predviđanje potrošnje)

     Korištenje ovog programa veoma je jednostavno i efikasno. Prilagođen je potrebama operatera kao i poslovodnim strukturama koje koriste analize i izvještaje za daljnje predviđanje ili planiranje.
Program radi stabilno, sigurno i pouzdano koristeći jednu od najkvalitetnijih baza na raspolaganju. Otvoren je za nadogradnju, proširenje prema potrebama te tehnologija omogućuje povezivanje sa svim drugim postojećim sistemima ili bazama podataka.


     Projekt je izrađen suvremenom i najnovijom informatičkom tehnologijom koja omogućuje puno elektroničko povezivanje i punu integraciju postojećih sistema kao i dostup informacijama bilo kada i bilo gdje. Prema potrebama moguće je i automatizirati unos podataka sa Vaših postojećih telemetrijskih uređaja, konektirati se na vaše postojeće baze, povezati se preko Interneta, WAN, MAN, LAN mreže TCP/IP protokolom i izgraditi cijeli sistem praćenja. Također suvremena tehnologija kojom je izrađen ovaj IPS omogućuje i spajanje preko Wap tehnologije, mobilnim uređajima putem gsm mreže.


tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - internet razvoj