+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje - blagajnaIzgled IPS-a

Izgled IPS-a

Izgled IPS-a

 


IPS 'POSLOVANJE SUDOVA'

     IPS je informacijski sustav za podršku praćenja sudskih kontovnika prema sudskim procesima  i svih koji u njemu učestvuju uz poseban naglasak na kontrolu pologa optuženika, osuđenika, jamstava, i drugih materijalnih i novčanih pologa, vezano uz mjesta pologa.

IPS mogućuje:

  • evidenciju sudskih procesa i svih sudionika koji u njemu učestvuju sa relevantnim podacima
  • knjiženja i evidencije gotovinskih i negotovinskih kontovnika kao i kontovnika novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi
  • evidentiranje svih vrsta materijalnih i nematerijalnih te novčanih pologa sa mnogim podacima kao što su npr. gotovina, strane valute, vrijednosti, štedne knjižice, vrijednosnice, isprave sa njihovim odgovarajućim podacima
  • evidencija je ostvarena prema različitim dokumentima, koje sami definiramo, a kojima se radi uknjižba
  • zatvaranje i rasknjižavanje kontovnika prema šifriranim dokumentima i brojevima dokumenata
  • brzim pretraživanjem za svakog nosioca računa možemo odmah vidjeti stanje glede toga što se sa njim događa i u kojoj fazi je njegov račun, kakvo je stanje na njegovom kontovniku. Ovo omogućava veliku uštedu na brzini i vremenu, a nadasve točnost i preciznosti
  • u svakom trenutku moguće je dobiti kompletnu bilancu stanja prema svakom kontu kao i analitička knjiženja nekog konta
  • automatski prijelaz i knjiženje iz godine u godinu sa prijenosom salda u početno stanje sa time da uvijek možemo dobiti kompletnu povijest nekog kontovnika, konta, osobe ili predmeta i drugih nosioca
  • u umreženim sistemima svi odgovarajući subjekti, svako prema svojim ovlastima u trenutku i na vrijeme mogu imate relevantne podatke i stanja koje sada nudi ovaj poslovni sistem. Ovlaštenim osobama na udaljenim lokacijama pregledi i uvid u bazu podataka mogu biti omogućeni putem suvremene tehnologije replikacija baza podataka. 
  • prema želji i potrebi moguće je izraditi i aplikacije koje će se pokretati sa interneta te omogućiti uvid ovlaštenima u bazu podataka

tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - internet razvoj