+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje - blagajna
+Usluga obračunavanja plaćaZa sve dodatne informacije molimo Vas obratite se na telefonske brojeve poduzeća 042-816-002,
fax: 042-300-004,
gsm: 098-267-067,
e-mail: astrum@astrum.hr
gdje će Vam naši stručnjaci odgovoriti na Vaša pitanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programski paket i paketi za proizvodnju i pračenje proizvodnje
IS PROIZVODNJA

Programski paket za proizvodnju, jednostavan je za upotrebu i prilagodljiv , te je namjenjen direktorima, vlasnicima i managerima za pračenje proizvodnje u različitim industrijskim granama.

Pogodan je za manje firme s manjim obimom proizvodnje, a parametarski se lako prilagođava kompleksnim i većim obimima proizvodnje zahtjevnijih i kompleksnih proizvoda Pošto svaka vrsta proizvodnje ima svoje specifičnosti, u suradnji sa Vama makslimalno ćemo prilagoditi program.

Program za proizvodnju, između drugih grana i industrija, pogodan je za implementaciju u prehrambenoj industriji, pekarskoj proizvodnji, kovino-prerađivačkoj industriji, kemijskoj industrji, drvoprerađivačkoj industriji , građevinarstvu, tiskarama, nakladništvu knjiga, obrtništvu, malom podzetništvu kao i u uslužnim djelatnostim, te drugim granama proizvodnje

IS Proizvodnja samostalna je računalna aplikacija, dio poslovnog sistema ERP rješenja, povezana prema potrebi sa IS Financijskim , IS Robnim poslovanjem kao i materijalnim poslovanjem, te kao takva osigurava mnoštvo korisnih i preglednih informacija potrebnih za poznavanje trenutne materijalno robne i financijske situacije , s time i mogučnost pravilnog odlučivanja.

Ukoliko imate potrebe pračenja i izvršavanja proizvodnje po HACCP standardu, ISO 9001 ili ISO 14001, rješenje je, uz specifične prilagodbe,
koje ćemo implementirati zajedno sa Vama, veoma pogodno za implementaciju pračenja prema ovim standardima.

Za različite ili specifične vrste proizvodnje, modularnim programiranjem , možemo u suradnji sa Vama, prilagoditi programski paket IS Proiizvodnja, prema Vašim potrebama.Za sve informacije oko IPS Proizvodnja zovite na broj :
042-816-002 , ili pišite mail na astrum@astrum.hr
, kontakt osoba, Damir Klarić


KRATKI OPIS IS PROIZVODNJA

Informacijski sistem Proizvodnja , cjelovito je programsko rješenje , počevši od narudžbi kupaca, zaduženja materijala za proizvodnju na birano skladište, preko poslovnih jedinica i pogona, s definiranjem sastava proizvoda(normativa) s materijalom i operacijama, cijenama materijala i operacija, definiranjem općih troškova pogona na bazi prethodnog perioda, te radnog naloga kao osnovnog nosioca troška materijala, operacija i ostalih troškova proizvodnje.

Preko radnog naloga pratite planiranu kolićinu proizvodnje i troškova kao i realno proizvedenu kolićinu i utrošene resurse (materijalno i vremenski). Preko otvorenih radnih naloga uvjek znate koja proizvodnja je u tijeku, materijalno, vremenski i financijski. Radni nalog, u slučaju gotovih proizvoda zadužuje klikom, nakon vaše provjere, skladište gotovih proizvoda iz kojeg radite izdatnice, otpremnice ili fakture.

Fakture možete automatski fakturirati, uz minimalnu kontrolu iz narudžbi kupaca, koje su upisane prethodno, prilikom narudžbi kupaca.

Prilikom narudžbi kupaca proizvodnim kalkulacijama planirate troškove materijala i vremena te radite , uz kontrolu, automatsku narudžbu dobavljačima.

Modul ROBNO KNJIGOVODSTVO omogućuje pračenje prodaje na više razlićitih načina prodaje, a modul FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO , financijsko pračenje glavne knjige, SALDA KONTI kupaca i dobavljača, te knjige ulaznih i izlaznih falktura.

Prilikom kreiranja radnih naloga i povlačenja normativa, jednostavno je moguće mijenajti(dodavati i micati) neke materijale u slučaju da trenutno nisu na raspolaganju ili ne odgovaraju situaciji. Prema potrebi , a projektiranjem šifarnika i informacijskog sistema PROIZVODNJA, moguće je pratiti i proizvodnju po fazama.

Za skladišta različitih definicija (materijalno, veleprodajno, gotovih proizvoda itd..) uz automatsko rasknjižavanje materijala i roba, postoji proizvoljan broj dokumenata koje ćete koristiti za izdavanje, ulaz ili povrat materijala.


Pojednostavljeno, prednosti koje dobivate programom IS Proizvodnja su :


-bolje planiranje nabave, materijala, rasporeda operacija, vremena i usluga
-bolje pračenje narudžbi dobavljača i rokova izrade
-kontrola preko radnih naloga proizvodnje u tijeku
-kontrola vremena i operacija u tijeku proizvodnje preko radnih maloga
-automatska povezanost (uz ljudsku kontrolu) sa prodajom, financijskim knjigovodstvom kao i obračunom plaća
Pojednostavljena skica baza i tijeka prema programu IS Proizvodnja :


pojednostavljena skica ips proizvodnja
Za sve informacije oko IPS Proizvodnja zovite na broj :
042-816-002 , ili pišite mail na astrum@astrum.hr
, kontakt osoba Damir Klarić


OSNOVNI MODULI PROGRAMSKOG PAKETA
IS PROIZVODNJA


*Šifarnici matičnih podataka, normativa (sastavnica), skladišta, pogona i ostalih potreba

*Katalog proizvoda (izrada, održavanje i manipuliranje, sastavljanje proizvoda, baza tehničkih skica proizvoda )

*Narudžbe kupaca
*Narudžbe dobavljačima

*Ulazni dokumenti za skladišta (primke, povratnice, korekcije....)
*Izlazni dokumenti (izdatnice, povratnice....)
*Međuskladišnice
*Proizvodne kalkulacije
*Radni nalozi
*Planiranje materijala i vremena , narudžbe materijala

*Ponude , Izdatnice i Fakture

*Automatska knjiženja

*Izvještaji obračuna i toka proizvodnje
, ostali ispisi i izvještaji


OPISI FUNKCIONALNOSTI ZA SOFTVARE PROIZVODNJA


ŠIFARNICI


KORISNICI POSLOVNIH KNJIGA
Omogućeno pračenje za više firmi ili poduzeća odabirom korisnika na početku aplikacije

OPERATERI
Omogućeno kroz sistem administriranja dodjeljivanje prava osobama tko što može raditi i vidjeti

OPĆI ŠIFARNICI
1) Dokumenti i svojstva dokumenata, poštanski brojevi, županije, države, banke , valute, tečajna lista, kontni plan
2) Poslovni partneri, kupci građanske osobe, suradnici
3) Funkcije osoba, stručne spreme, titule, hobiji

ŠIFARNICI PROIZVODNJA
Organizacijske jedinice (mjesta troška)
Skladišta ( šifarnik omogućuje otvaranje proizvoljnog broja skladišta sljedećih tipova (materijalno, veleprodajno, maloprodajno, gotovi proizvodi, ugostiteljski objekt)

Šifarnik artikala (materijal, roba, normirani proizvod ili usluga)
....za artikle, proizvode i uslge omogućeno je vezanje putanje i pohranjivanje dokumentacije u bilo kojem formatu (PDF, JPG, GIF itd), a time i brzo pronalaženje tehničke domumentacije opisa proizvoda ili sl.
....uz ostalo, naziv artikla možete upisati na nekoliko jezika, što je posebno pogodno za one koji izvoze

Šifarnik grupa artikala
Šifarnik podgrupa artikala
Šifarnik normativa
Šifarnik jediničnih mjera i sastavnih djelova jediničnih mjera

Šifarnik pogona
Šifarnik općih troškova proizvodnje
Šifarnik operacija
Šifarnik ambalaža

Modul ŠIFARNICI izrađen je na taj način da gdje god je potrebno prijaviti nepostojeću šifru, moguće je šifru i prijaviti iz istog prozora, ukoliko operater ima takvo pravo.

KATALOG PROIZVODA

Skup progamskih funkcionalnosti i preglednosti koje omogučuju bolju manipulaciju u šifarniku proizvoda te definiranju njihovih sastavnica, kao i podsastavnica proizvoda do željenog nivoa.
Svaki proizvod ima svoja svojstva potrebna za proizvodnju, financijsko knjigovodstvo kao i robno, mogučnost za upis stranog naziva , tablicu za opis proizvoda, bazu sa dokumentaciju i skice u raznim formatima, automatske veze sa dokumentima i druge pojedinosti.

U preglednoj izradi sastavnica proizvoda u grafičkom obliku, prozvodu dodajemo materijale i operacije iz kojih je sastavljen. Operacije definiramo u šifarniku operacija s cijenama. Operacijski list možemp vidjeti i mijenjati prema potrebi. Na ovom nivou možemo i kalkulirati cijenu proizvoda ukoliko imamo sve cijena materijala i operacija, sa ostalim troškovima pogona. Prilikom otvaranja radnog naloga , jednostavno je moguće u slučaju potrebe doraditi sastavnicu po svim elementima.

NARUDŽBE KUPACA

Modul za prikupljanje i obradu narudžbi Vaših kupaca.

Omogućuje unos podataka o narudžbi, planiranje potrebnih resursa unaprijed prema rokovima, obradu podataka i financijsko materijalne izvještaje izvještaje za plan proizvodnje prema narudžbama, automatsko fakturiranje (isporučene/neisporučene narudžbe)

Prilikom fakturiranja modul prikazuje (neisporučene/isporučene/sve) narudžbe nekog kupca, kao i označi one kojima je došao rok isporuke, te omogućuje točno, pregledno i brzo fakturiranje na višejezičnoj fakturi.NARUDŽBE DOBAVLJAČIMA


Prema potrebama proizvodnje i narudžbama kupaca, te stanju na zalihama materijala ili ručnim unosom, modul narudžbe prikuplja i obrađuje te izvještava o narudžabama dobavljačima za materijale ili usluge.
Taj modul omogućuje Vam brzu pripremu narudžbe, prema stvarnim potrebama, i slanje dobavljaču e-mailom na fax ili na neki drugi način.


ULAZNI DOKUMENTI ZA SKLADIŠTA (primke, povratnice, međuskladišnice, korekcije, zapisnici....)

Zaprimanje i knjiženje materijala, robe ili gotovih proizvoda na odabrana skladišta . Prilikom knjiženja materijala kalkulirate nabavnu cijenu počevši od cijena materijala dobavljača u stranoj/domačoj valuti preko zavisnih troškova . U svakom trenutku imate na raspolganju više preglednih tablica ili izvještaja, bilanci o stanju i kretanju materijala ili robe. Međuskladišnicama jednostavno prebacujemo materijle iz bilo kojeg skladišta u bilo koje željeno skladište. Proizvodne kalkulacije koriste podatke o stanju na skladištima za izračun troškova proizvodnje kao i potrebe nabave i ostale potrebe. U slučaju potrebe povrata materijala dobavljačima zbog greške u materijalu , krive isporuke ili slično , povratnicom vračamo materijal uz reklamaciju i objašnjenje povrata.


IZLAZNI DOKUMENTI (izdatnice, otpremnice, međuskladišnice, povratnice, fakture....)

Uz svako skladište vezani su materijal ili roba sa kupljenim, nabavnim i prodajnim cijenama, bez poreza i s porezom. U opcijama postoji još 3 vrste moguće definicije cijena. Za svako skladište stoje na raspolaganju definirani dokumenti i njihova svojstva kao i mogučnost prijave novih dokumenata. Iz otpremnica , automatski se generiraju faktura, a moguće je raditi i račun otpremnicu, također automatski iz narudžbe, iz predloška ili ručno. Za svako skladište postoji modul inventurne obrade.

MEĐUSKLADIŠNICE

Međuskladišnicama jednostavno možete prebacivati materijale ili gotove proizvode iz jednog skladišta u drugo prema potrebi unutar jednog poduzeća.

PROIZVODNE KALKULACIJE

Proizvodnim kalkulacijama za neki proizvod ili više njih možete izračunati i predvidjeti potrebnu količinu i financijsku vrijednost materijala, vremena i općih troškova proizvodnje potrebnih za izradu određenog broja proizvoda, kao troškova proizvodnje, te s druge strane financijski prihod proizvodnje te tako kontrolirati ekonomičnost

RADNI NALOZI

Obračun proizvodnje odvija se prema radnom nalogu, na koji se vežu direktni troškovi radnog vremena (troškovi operacija) i materijala, kao i ostali troškovi proizvodnje koje dobivamo i definiramo u sistemu temeljem prethodnog perioda.

Prilikom otvaranja radnog naloga, iz sastavnice odabranog proizvoda, automatski se u pregledan tabelarni prikaz povlače materijali, potrebne operacije te predifinirani OTP sa svim cijenama i ukupnim troškom, kao i preračunatom cijenom jedinice proizvoda.

U slučaju potrebe, jednostavno možemo za odabrani radni nalog, lako mijenjati bilo koju vrstu troška, ukoliko to operater ima pravo. Tom prilikom, imamo vidljive sve cijene i možemo jednostavno kalkulirati.

Tijekom proizvodnje po radnom nalogu možemo za njega vezivati sve ili bilo koji stvarni trošak, materijala, operacija ili ostali trošak ( troškove ) proizvodnje.
Na taj način na kraju proizvodnje i kod obračuna imamo kalkulirani trošak i stvarni trošak radnog naloga, što su zanimljivi podaci za poboljšanja i smanjivanje troškova.

Prilikom proizvodnje možete pratiti tijek proizvodnje, prema pogonima i poslovnim jedinicima, te u svakom trenutku vidjeti proizvodnju u tijeku.
Prilikom otvaranja radnih naloga, program nas pregledno obavještava kojih materijala nema na zalihi, te ih je moguće naručiti i odmah poslati narudžbu, ili možete u radnom nalogu staviti zamjenske materijale, i time promjeniti sastavnicu samo u tom radnom nalogu.

Prilikom izdavanja materijala sa skladišta, moguće je svaki izdani komad vezati uz broj radnog naloga.Prilikom proizvodnje, moguće je pratiti osoblje i operacije koje tko radi na kojem komadu prema radnom nalogu. Te podatke možemo iskorisititi za obračun plaća, stimulacije ili de-stimulacije radnog osoblja, kao i za obrade podataka za dobivanje korisnih informacija koje nam mogu pomoći u smanjivanju troškova proizvodnje.

Programeri u Astrumu, mogu prema različitim potrebama, zajedno sa Vama, izraditi ili koliko god je moguće, prilagoditi program Vašim različitim potrebama, ukoliko već nisu ugrađene u program.

Radni nalog i njegova kartica, najvažnija je isprava u proizvodnom procesu. U programu IS PROIZVODNJA , ASTRUM, radni nalog možemo obrađivati i prikazivati te analizirati na sve moguće načine za koje imamo relevantne podatke i za koje vi imate potrebe. Ukoliko i ne postoji neki željeni podatak a Vama je potreban, naši progremeri će u radu zajedno sa vama, dati nabolje rješenje kako to ugraditi i napraviti željeni izvještaj, a sve u cilju smanjenja troškova.

Uz obračun proizvodnje i poboljšanja te ubrzanja tijeka i točnosti proizvodnje, između ostalog, cilj programa za PROIZVODNJU , ASTRUM , maksimalno je, uočiti , a onda i smanjiti troškove proizvodnje.PLANIRANJE MATERIJALA, VREMENA, NARUDŽBE MATERIJALA

Na temelju unešenih narudžbi kupaca, te postojećih sastavnica i operacijskih listova za buduću proizvodnju , jednostavno možete vidjeti koje materijale treba nabaviti te koliko će biti troškovi, te brzo poslati dobavljačima , automatski kreiranu narudžbu uz Vašu prethodnu kontrolu. Prilikom proizvodne kalkulacije ili samog otvaranja radnog naloga, moguće je također kreirati narudžbu materijala dobavljačima.


PONUDE, IZDATNICE , FAKTURE

U aplikaciji IS Proizvodnja, ugrađen je modul IS Ponude, te kupcima možete slati ponude na upit, a kasnije ih, uz potrebne modifikacije prebaciti u narudžbu, a narudžbu, u fakturu. Prebacivanje narudžbi kupaca u fakturu je tabelarno i jednostavno, pregledno, klikom miša na gotove stavke narudžbe ( gotove proizvode ) za odabranog kupca. Sistem pamti koje stavke narudžbe nisu fakturirane i obavještava koje bi prema rokovima isporuke trebale biti gotove, poslane i fakturirane. O izvršenim fakturama, postoje mnogobrojni izvještaji i pregledi na razne načine i po raznim kriterijima te upitima u bazu podataka. Fakture se mogu automatski knjižiti u glavnu knjigu, salda konti, te knjige izlaznih i ulaznih fakture prema zakonu o PDV-u, te na kraju automatski načiniti i mjesečni obračun PDV-a. Veza sa programom IS FINANCIJSKO KJIGOVODSTVO je potpuna i prema potrebi se prilagođava Vašim pravilima knjiženja .


AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Prilikom izrade dokumenata i gdje god je to moguće, dokumente nije potrebno ponovno ukucavati , nego uz kontrolu i modifikacije u tabelarnim prikazima, originalni dokumnet se prilagođava stvarnom stanju slijednog dokumenta te se klikom na miša prebacujue u novi dokument ili knjiži prema odabranom pravilu. Tako, između ostalog, na primjer, narudžba dobavljačima kreira se temeljem narudžbe kupaca, a na osnovu nedostajućeg materijala te se kontrolira i prilagođava. Iz te narudžbe, automatski, kreira se primka za skladište prema primljenom računu za materijal. Sitnim promjenama i dodatkom drugih podataka, može se proknjižiti u financijsko knjigovdstvo, salda konti, knjige ura ira, te robno ili materijalno knjigovodstvo. Knjiženja prliagođavamo potrebama korisnika šifiranjem pravlia knjiženja.


IZVJEŠTAJI OBRAČUNA I TOKA PROIZVODNJE


OSTALI ISPISI, IZVJEŠTAJI I VAŽNE INFORMACIJE
Za informacije oko funkcija, instalacije i implementacije IS Proizvodnja - obratite se na naše kontaktne informacije.
tel : +385-(0)42-816-002 , mail : astrum@astrum.hr
tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - Internet razvoj