+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje - blagajnaZa sve dodatne informacije molimo Vas obratite se na telefonske brojeve poduzeća 042-816-002,
fax: 042-300-004,
gsm: 098-267-067,
e-mail: astrum@astrum.hr
gdje će Vam naši stručnjaci odgovoriti na Vaša pitanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ZA R1 I R2 OBVEZNIKE

VIŠE ANALIZIRAJTE POSLOVANJE A MANJE KNJIŽITE

     Poslovni modul financijsko knjigovodstvo dio je poslovnog sistema sa centralnom bazom podataka. Više poslovnih događaja knjiži se automatski, prema pripremljenim predlošcima. Ostaje više vremena za kontrolu te izrade i analize željenih izvještaja, bilanci, raznih rekapitulacija informativnih poslovnih izvještaja koje unaprijeđuju poslovanje.

JEDNOSTAVNO DEFINIRAJTE PREDLOŠKE KNJIŽENJA ZA DOKUMENTE KOJI SE NE KNJIŽE AUTOMATIZMOM

      Dozvolite da software umjesto Vas predloži temeljnicu knjiženja za proizvoljne vrste dokumenata koje se ne knjiže automatizmom, a Vama preostaje samo da unesete nekoliko bitnih elemenata dokumenta. Predlošci se definiraju jednom, a za definiciju novog predloška koristi se već postojeći.

JEDNIM UNOSOM PROKNJIŽITE STAVKE U SALDA KONTI, GLAVNOJ KNJIZI TE KNJIZI ULAZNIH-IZLAZNIH RAČUNA

     Jednim prolazom kroz vizualno veoma pregledno sučelje, sa nekoliko unesenih podataka, odjednom proknjižite salda konti kupca ili dobavljača, glavnu knjigu, knjigu ulazno izlaznih računa. Time već imate i sve podatke za PDV-prijavu. Prema želji koristite tipku ENTER, TAB ili miša kako bi knjižili još brže. Izgled maske za knjiženje automatski se prilagođava potrebama različitih dokumenata koje knjižimo. Vrijednosti koje se ponavljaju prelaskom na idući broj dokumenta ostaju predložene. U svakom trenutku možete klikom na miša odabrati podatke koje želite vizualno pogledati. U slučaju da, kada knjižite, imate potrebu za novom šifrom, na istom mjestu, otvara se maska za unos nove šifre, koliko je potrebno u dubinu i opet se vraćate na poziciju gdje je potreban unos šifre. Ukoliko račun koji knjižite ima više stopa poreza software intuitivno izračuna i prikaže iznos osnovice i poreza. Vi samo pritisnete enter.

KNJIGE ULAZNIH I IZLAZNIH RAČUNA

     Unos knjiga već je riješen automatizmom kod knjiženja. Knjige se ispisuju prema nekoliko parametara: prema vrsti knjige, željenom periodu, prema željenoj poslovnoj jedinici (ili sve), prema željenom partneru, prema broju obračuna za neki period ili nekoliko obračuna redom kao i godišnji zbir za PDVk – prijavu. U svakom trenutku prisutan je kvalitetan vizualni pregled željenih podataka. R2 obveznici knjige listaju prema plaćenim računima. Također je za R2 obveznike osiguran kompletni salda konti kao i svi drugi zakonski važeći izvještaji kao što su: knjiga plaćenih ulaznih i izlaznih računa, knjiga primitaka i izdataka prema parametrima kao što su ispis samo plaćenih računa, svih računa, po periodu, vrsti dokumenta itd.

OBRAČUN PDV-a

    Svi podaci za obračun poreza su već spremni. Obračun poreza (pdv-a) radite odabirom željenog perioda i klikom na dugme. Pokazuje se grafički PDV-prijava sa maskom za moguće promjene. Vi samo napravite ispis. Software sam vodi računa o razlici R2 ili R1 računa. Ukoliko ste R1 obveznik te platite samo dio R2 računa, obrada će odbiti samo porez za plaćeni dio računa. Software pamti za ubuduće koliki dio računa je ostao naplaćen tako da neprestano imamo bezbrižan i točan obračun PDV-a. R2 račun možete plaćati u koliko dijelova želite sa točnim obračunom poreza za svaki posebno uplaćeni dio računa. Ukoliko ste R2 porezni obveznik (obračun prema plaćenim računima) na sličan način software vodi brigu o plaćenim, djelomično plaćenim ulaznim ili izlaznim računima. Ukoliko postoji potreba za promjenom automatski proknjiženih stavaka osigurano je kompletno ažuriranje stavaka knjiga (dodavanje, promjena, brisanje).

GEOGRAFSKI UDALJENE POSLOVNE JEDINICE

     Imate li geografski udaljene poslovne jedinice u kojima se odvija i prati vaše poslovanje, izvrsim načinom izvedbe sinhronizacije podataka imati ćete pri sebi u svakom trenutku sve udaljene relevantne podatke spremne za automatsko knjiženje.

SALDA KONTI I GLAVNA KNJIGA

     Račune koji nisu automatski proknjiženi, knjižite u masci za knjiženje. Prilkom knjiženja podaci se automatski popunjavaju prema predlošcima. Jednim prolaskom kroz masku, unosom nekoliko potrebnih podataka u jednom mahu rješavate stavke salda konti (kupce ili dobavljače), glavne knjige kao i sve vrste ulazno izlaznih računa te pdv prijavu.

     Predlošci usiguravaju brz unos uz mnoštvo ugrađenih kontrola.

     Vizualni prikazi temeljnice, mogućnost eventualnog ispravka, automatske kontrole te predlošci - mogućnost greške smanjuju na najmanju moguću mjeru. Zatvaranje (vezanje) stavaka moguće je izvršiti na sljedeće načine:

  • ručno odabirom računa (klikom mišem ili tipkom ENTER),
  • unosom modela plaćanja direktno sa izvoda
  • više računa odjednom prema unesenom iznosu odabirom računa ili automatski prema starosti
  • jedan račun se može zatvoriti sa više različitih uplata (sa evidencijom otvorenog iznosa)
  • ukoliko je potrebno pretraživanje se može izvesti prema iznosu, modelu, partneru
  • ukoliko imate mnoštvo računa za zatvaranje, knjiženje je moguće izvesti i uvozom datoteka platnog prometa (automatski)

     U trenutku knjiženja vizualno su prikazane sve stavke vezane uz unosnu stavku ili obrnuto.

     Ispisi kartica partnera, salda partnera, otvorenih stavaka, opomena omogućiti će Vam mnoštvo kvalitetnih i brzo pripremljenih informacija i sa geografski udaljenih podučja gdje se odvija Vaše poslovanje. Izvještaji kao što su kartice glavne knjige, promet analitičkih konta, dnevnik knjiženja, bruto bilanca (analitička ili sintetička na određen broj znamenki konta) a prema odabranim ulaznim parametara i različitih grupiranja podataka omogućuju Vam brz pregled i kvalitetne informacije o financijskim pokazateljima. Svi izvještaji rade se prema odabranim ulaznim parametrima (period knjiženja, period datuma dokumenata, vrsta dokumenta, partner, konto, od, do te dodatnim specifičnim parametrima za svaki pojedini izvještaj.

IZRADA VIRMANA ILI INTERNET PLAĆANJE

     Proces izrade i ispisa virmana automatiziran je na ove načine:

     Virmani se mogu ispisivati na matrične, laserske ili Ink-Jet pisače. Pozicije kućica grafički se prilagođavaju pojedinom printeru.

SVI PODACI NA JEDNOM MJESTU

     Centraliziranom bazom podataka te najkvalitetnijom metodom sinkronizacije podataka omogućeno je posjedovanje svih podataka na jednom mjestu kroz sve godine. Time je omogućeno dobivanje svih izvještaja iz bilo koliko godina unatrag što omogućuje analize. Software prepoznaje početna stanja tako da ih kod višegodišnjih izvještaja pravilno prilagođava rezultatu zbrojeva. Možemo izraditi i Vama prilagođene grafičke izvještaje sa usporedbom godina za koje smatrate da će Vam omogućiti kvalitetnije donošenje odluka.

KOMUNICIRAJTE BRZO I JEDNOSTAVNO SA VAŠIM POSLOVNIM PARTNERIMA

     Svi izvještaji mogu se snimiti u datoteku tipa html za pregled u Internet Exploreru. Ovakve izvještaje možete brzo, direktno iz računala e-mailom poslati Vašim poslovnim partnerima, kupcima ili dobavljačima. Svi izvještaji mogu se snimiti i u sljedeće formate : MS Excel, MS Word, DB3, ASCI, TXT i DBF format.

KNJIGOVODSTVENI SERVISI - KONKURENTSKA PREDNOST

    Uz sve funkcionalnosti koje ima poslovni modul financijsko knjigovodstvo, knjigovodstveni servisi mogu ostvariti dodatnu konkurentsku prednost. Poznato je da je za klijente knjigovodstvenih servisa vrijeme pristupa vlastitim knjigovodstvenim podacima usporeno i nešto teže jer se ne nalaze na istoj lokaciji kao i knjigovodstveni servis. Za klijente knjigovodstvenog servisa idelano bi bilo da mogu putem Interneta pregledavati vlastite poslovne knjige koje se vode u knjigovodstvenom servisu i na taj način si naprimjer vidjeti kartice kupaca i dobavljača, izlistavati izvještaj otvorenih stavaka, vidjeti vlastita dugovanja i potraživanja te druge financijske izvještaje u realnom vremenu. Objedinjujući nekoliko naših usluga u stanju smo knjgovodstvenim servisima veoma povoljno osigurati ovu konkurentsku mogućnost. Također u djelu vođenja poslovanja za više korisnika odjednom knjigovodstveni servisi mogu na jednom mjestu u jednoj centralnoj bazi voditi knjigovodstvo za proizvoljan broj klijenata.

PRILAGODLJIVOST SOFTWARE-A VAMA KORISNICIMA

     Naše načelo prema Vama cijenjenim korisnicima našeg softwera je maksimalno zadovoljenje Vaših potreba koje će Vam omogućiti što jednostavnije, kvalitetnije i brže obavljanje vlastitih poslovnih potreba. Software je građen modularno tako smo spremni s izuzetnom pozornošću saslušati sve Vaše zahtjeve i želje te prema Vašim potrebama izvršiti dodatnu ugradnju, promjenu ili nadogradnju koja će Vam omogućiti kvalitetnije i brže poslovanje, donijeti više korisnih informacija i na kraju povećati dobit, ugled poduzeća kao i povećati Vaše slobodno vrijeme.

Za sve dodatne informacije molimo Vas obratite se na telefonske brojeve poduzeća 042-816-002, fax: 042-300-004, gsm: 098-267-067, e-mail: astrum@astrum.hr gdje će Vam naši stručnjaci odgovoriti na Vaša pitanja.
Osobe za kontakt :

Klarić Damir proj.inf.sistematel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - Internet razvoj