+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje - blagajna


 


KATALOŠKA PRODAJA

Expedit-Win sustav za potporu kataloškoj prodaji

      Ekspedit-Win, software za katalošku prodaju, namjenjen je poduzećima koja se bave kataloškom prodajom i koja u svakom trenutku žele znati što se događa sa trenutnom kampanjom, sa trenutnim oglasom, sa narudžbama, sa trenutnim i bivšim pošiljkama, kao i koja žele znati koje skupine naručioca su najkvalitetnije i koje sigurno i kada kupuju točno predviđen postotak predviđenih proizvoda

     Ekspedit-Win je robusni software kojim je informatiziran i zaokružen poslovni proces kataloške prodaje. Namjenjen je poduzećima koja se bave kataloškom i oglasnom prodajom te slanjem naručenih artikala poštom ili dostavnim servisima. U software za katalošku prodaju su ugrađene CRM komponente koje omogućuju prikupljanje, analizu i obradu karakteristika skupina kupaca.

     Ekspedit-Win ( software za katalošku prodaju ) je noviji sofisticirani informatički proizvod tvrtke Astrum, izrađen prema narudžbi poslovnih partnera iz inozemstva prema savjetima psihologa za analize tršišta i ponašanja klijenata uz savjete nekoliko drugih stručnjaka iz područja marketinga. Software se koristi u nekoliko tvrtki u inozemstvu koje se bave objavama proizvoda u novinama, na televiziji, te distribucijom prodajnih kataloga, a zatim prikupljanjem i isporukom narudžbi putem pošte ili dostavnih servisa.

Ekspedit-Win omogućuje:

 • kvalitetno i brzo stvaranje jedinstvene baze kupaca i do nekoliko milijuna klijenata te manipulaciju bazom klijenata
 • samostalno kreiranje baze za katalog (kreiranje ciljanih skupina potencijalnih naručioca prema uvjetima)
 • proizvoljan broj kataloga
 • brzi unos narudžbi
 • definiranje sastavljenih artikala (proizvod koji se sastoje iz nekoliko drugih artikala koji se mogu i samostalno naručivati)
 • praćenje kvalitete rada operatera koji zaprimaju narudžbe
 • kreiranje pošiljaka ( otpreme) prema više kriterija,
 • plaćanje kreditnim karticama
 • automatski odabir poklona prema više kriterija
 • razne obračune cijena otpreme (pošta, dostavni servisi, poštanski rabati...)
 • praćenje odaslanih pošiljaka
 • kontrola razloga povrata pošiljaka
 • automatska zatvaranja s platnim prometom
 • kontrola reakcija kupaca
 • razloge reklamacija
 • kompletni izvještaj o svakoj pošiljci (od narudžbe, kreiranje otpreme, ekspedita - gdje je trenutno paket, trenutne pozicije pošiljke, do reklamacija i razloga reklamacija...)
 • povijest svakog kupca , kataloga, kampanje, objave
 • praćenje relevantnih podataka svakog klijenta i skupina klijenata , ciljani marketing
 • praćenje klijenata i skupina klijenata prema svakom katalogu
 • definiranje svojstava klijenata i skupina klijenata
 • ciljanu selekciju prema odabiru marketinških stručnjaka
 • praćenje kupaca po kvaliteti
 • trenutni izvještaji o stanju kataloga ili objavi
 • broj poslanih, postotak prema svojstvima, broj i postotak vraćenih, broj i postotak primljenih kataloga, broj i postotak narudžbi – sve prema svojstvima kupaca kao i njihovim grupacijama te razlozima povrata
 • Kvalitetno praćenje robnog i financijskog stanja sa robom na putu, potražnicama, barcode oznakama klijenata i pošiljaka
 • kreiranje kataloga, export i import datoteka kupaca za obradu i formiranje novog kataloga

Software obiluje mnoštvom različitih funkcija za brzu kumunikaciju sa specificiranim (selektiranim) kupcima, svakim pojedinačno, u odnosu na reakcije, želje, afinitete i reklamacije kupaca. Te pamti sve događaje.

Zatvaranje izdanih računa pošiljaka potpuno je automatizirano preko datoteke platnog prometa. Ukoliko poduzeće ima više dislociranih poslovnica moguće ih je objediniti u centralnu korporativnu bazu putem postojećih veza ili putem automatiziranih replikacija baze.

Ekspedit-Win uz specifični dio može se vezati i s programom za financijsko knjigovodstvo kao i sa robnim poslovanjem, odnosno omogućeno je i potpuno automatizirano vođenje svih potrebnih poslovnih knjiga od kalkulacija, zaduženja, evidencija skladišta, zapisnika o promjeni cijena, sastavljenih artikala, trgovačke knjige (knjige popisa), evidencijom artikala na putu. Skladišno poslovanje je potpuno automatizirano. Definiranje sastavljenih artikala je lako i jednostavno, a preračun cijene prodaje uz popust u njima automatiziran. Zapisnici o promjeni cijena automatski se generiraju i knjiže.  Lako je i jednostavno definiranje poklona na mnoštvo načina kao i raznih manipulativnih troškova.

Dio financijskog poslovanja koji je moguće automatizirati također je automatiziran te se mnoštvo dokumenata knjiži u salda konti i financijsko knjigovodstvo. Ostale dokumente koji nisu sastavni dio ovog poslovanja unosimo knjiženjem. Nakon toga imamo na raspolaganju mnoštvo izvještaja o financijskom poslovanju.

Projekt Ekspedit-Win izrađen je, osim što služi za informatizaciju procesa praćenja kataloške i oglasne prodaje isto tako i da posluži kao snažna potpora u daljnjem odlućivanju i donošenju značajnijih odluka.

tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - Internet razvoj