+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje - blagajna 


IPS - Kameni agregati

     IPS KAMENI AGREGATI je software za obradu podataka kontrole kvalitete proizvedenih različitih agregata raznih frakcija na separacijama. Kontrolna mjerenja ispituju se prema određenim normama i standardima.

Kome je program namjenjen?

Informatički sistem Kameni Agregati namjenjen je poduzećima koja se bave :

 • proizvodnjom kamenih agregata raznih frakcija – npr. KAMENOLOMI
 • proizvodnjom šljunčanih agregata za betone
 • proizvodnjom drobljenog dijabaza za asfaltne frakcije
 • proizvodnjom drugih asfaltnih frakcija
IPS – “Kameni agregat” namjenjen je svima koji proizvode ispituju te kontroliraju i mjere svojsta agregata raznih frakcija prema određenim normama, standardima i uvjetima

Program omogućava:
 • Samostalno definiranje i šifriranje informacijskog modela standarda sa opisom samog standarda
 • Šifriranje i definiciju uvjeta kvalitete
 • Šifriranje mjesta uzorokovanje i separacija te nalazišta
 • Šifriranje izvršioca testiranja – ispitivača
 • Šifriranje sita
 • Vezanje agregata sa standardima te uvjetima i šifarnikom sita
 • Šifriranje agregata
 • Šifriranje uzoraka
 • Unos rezultata mjerenja za agregate prema određenom standardu ili standardima sa kronologijom ispitivanja dinamično u odvisnosti o standarda koji mora biti kontroliran za određeni agregat
 • Pohranjivanje rezultata mjerenja u bazu podataka za analize i povijesne izvještaje
 • Automatski obračun da li proizvedeni agregat zadovoljava normama odnosno uvjetima kvalitete
 • Ispis rezultata konrolnog ispisivanja te lijepo prilagođen izvještaj
 • Sastave frakcija kamenih matrijala
 • Ispis grafa granulometrijskog sastava (sa dopuštenim granicama i rezultatom) – granulometrijski dijagram
 • Statistički izvještaji obrada podataka o sastavu uzoraka kamenih matrijala
 • Vremenska analiza iz povijesnih podataka (prosječni sastav, minimalna vrijednost, maksimalna vrij. , standardna devijacija, specifična gustoća, vlaga...ukupno i prema prolaznosti kroz razna sita)
 • Moguće je iz analize povijesnih podataka predvidjeti kretanje kakvoće nalazišta ili separacije (grafička predviđanja)
 • Labaratorijski izvještaji
 • Izvještaji za prijevoz kamionima

Vrste ispitivanja obuhvaćene u softweru sa definiranim uvjetima i granicama
 • Granulometrijski sastav prema otvorima sita.
 • Modul zrnatosti
 • Ekvivalent pijeska
 • Količina okruglih zrna
 • Upijanje vode
 • Organske primjese
 • Količina loših zrna
 • Otpornost protiv udaraca
 • Granulometrijski sastav sitnih zrna
 • Oblik zrna
 • Volumenska masa u
  • rasutom stanju
  • u zbitom stanju
 • Odpornost od smrzavanja
 • Količina grudica gline
 • Primanje s betonom


tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - internet razvoj