+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina
+Proizvodnja
+Obračun kamata +Blagajničko poslovanje - blagajnaZa sve dodatne informacije molimo Vas obratite se na telefonske brojeve poduzeća 042-816-002,
fax: 042-300-004,
gsm: 098-267-067,
e-mail: astrum@astrum.hr
gdje će Vam naši stručnjaci odgovoriti na Vaša pitanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MODUL ZA OBRAČUN KAMATA


Mogućnosti obračuna :

*automatski iz salda konti
*ručno prema potrebi (sa povlačenjem podataka o računu i partneru ukoliko je potrebno)
*deteljni ispisi obračuna
*ispis obračunatih kamata


Za sve informacije oko instalacije, implementacije te načina rada IS-a za obračun kamata obratite se na naše telefonske brojeve ili nam pišite na e-mail....

Modul za obračun kamata sastavni je dio IPS-a "Financijsko poslovanje", vezan je sa salda konti u svrhu automatskog obračuna zateznih kamata prema dospjelim potraživanjima, a prema datumima izdanih faktura i datuma uplata. Također može se koristiti i samostalno, bez veze sa salda-kontima, a tada ručno unosimo naziv poslovnog događaja ( npr. račun), početni datum i završni datum te glavnicu. Koristi se konformna , dekurzivna metoda za obračun.

Modul se može isporučiti i samo kao zaseban modul za obračun kamata sa predefiniranim zakonskim zateznim stopama od 1980 .g. do danas i to sa stopama za poslovne subjekte, za građanstvo te obračune prema osobama javnog prava ( država, grad, županija, općina itd. ) .

Razvijen je i internetski servis ( program na internetu ) za obračun zateznih kamata, sa sličnim svojstvima kao i u sklopu server-clinet aplikacije.


Internetska verzija obračuna kamata : kliknite na ovaj link, registrirajte se i radite obračune zateznih kamata.


Kontakt :

Damir Klarić
tel : 042-816-002
fax: 042-300-004
mobitel : 098-267-067

e-mail : Damirtel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - Internet razvoj